X
Het versierde hoofdaltaar van de St. Jacobskerk tijdens de viering van het vijfde eeuwfeest van het Leuvense Sacrament van Mirakel (1935). Uit De triomf van het H. Sacrament van Mirakel (1935).