X
Pastoor Hamers en twee concelebranten tijdens de mis bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Lourdesgrot op 10 oktober 1987. Foto M.G.J. Luijten, Merkelbeek.