X
Paters carmelieten, novicen en inwoners van Merkelbeek in mei 1958 bij de Lourdesgrot. Collectie M.G.J. Luijten, Merkelbeek.