X
Het putje gefotografeerd in de eerste helft van de 20e eeuw. Foto gemeentearchief Goes.