X
Het vaandel van O.V. Vrouw ter Eik, meegedragen in de processie.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.