X
Close up van het altaar met de eik en het Mariabeeldje in de Mariakapel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.