X
Verering van O.L. ter Eik in de Mariakapel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.