X
Vaandel van de oud-strijders van de regio Kempenland, 1981. Foto P.J. Margry.