X
Bedevaartvaantje 'Onze Lieve Vrouw Ter Eyck te Meerveldhoven'. Brabantcollectie, KU Brabant, Tilburg.