X
Het Mariabeeldje heeft in de loop van de tijd herhaaldelijk een ander decor gekregen: omstreeks 1880 (links); omstreeks 1930 (midden); omstreeks 1955 (rechts).