X
Het hoofdaltaar in de kerk van Meerssen. Uit de Katholieke Illustratie van 15 november 1913.