X
Wagen met voorstelling van het bloedwonder van Meerssen (1222) in de allegorisch-historische optocht van 1938. Uit de Katholieke Illustratie van 30 oktober 1938.