X
Sinds ongeveer een eeuw bestaat de gewoonte dat pelgrims langs deze beschilderde plaat (ca. 1900) aan de achterzijde van het hoofdaltaar strijken, waardoor de schildering voor een groot deel is verdwenen. Foto P.J. Margry.