X
De sacramentstoren in de kerk. Uit de Katholieke Illustratie van 13 december 1913.