X
Het beeld van de H. Goar in de parochiekerk van Meerlo, 1998. Foto D. & B. Hoeks.