X
Theca met de reliek van de H. Goar. Foto D. & B. Hoeks.