X
Corneliusbeeld, met in het voetstuk een opening om de reliek te exposeren. Foto D. & B. Hoeks.