X
Onderdeel van de in 1997 vervaardigde maquette van de Mariaprocessie. Foto O. Thiers.