X
Keramieke herinneringstegel (ca. 10 x 20 cm; 'De Sphinx') van de heiligdomsvaart van 1937. De drie centrale Maastrichtse culten staan erop afgebeeld: St. Servaas, O.L. Vrouw Sterre der Zee en de Zwarte Christus. Collectie Missionarissen van het H. Hart, Tilburg.