X
Annonce in de Limburger Koerier van 8 juni 1895 van de heiligdomsvaart.