X
Op 27 juli 1873 werd voor het eerst weer een reliekenprocessie buiten de St. Servaaskerk gehouden. De stoet leverde een spotprent op in Uilenspiegel van 16 augustus 1873.