X
De jaarlijkse St. Servaasprocessie ('La grande Procession de la St. Servais') op 16 mei 1846, met onder meer de reliekbuste van Servaas; tekening door Ph. van Gulpen. Gemeentearchief Maastricht.