X
Ingekleurde houtgravure (1468) met enkele belangrijke relieken die tijdens de Maastrichtse heiligdomsvaart aan de pelgrims werden getoond, zoals het hoofd van Servaas en de rechterarm van de apostel Thomas.