X
De reliekbuste van St. Servaas in de heiligdomsvaartprocessie van 1962. Uit Katholieke Illustratie 11 augustus 1962.