X
Devotieprentje van de H. Odilia van Baarlo. Op het vaandel staan twee ogen als teken van haar patronaat. Collectie D. Gooren.