X
Prentje van Sterre der Zee als patrones van Maastricht. Collectie redemptoristen, Roermond.