X
De groep van Sterre der Zee in de heiligdomsvaartprocessie van 1962. Uit Katholieke Illustratie 96 (1962).