X
Gravure (35 x 25 cm) door M. Vroemen, uitgegeven bij het feest van O.L. Vrouw Sterre der Zee op 26 oktober 1952. Gemeentearchief Maastricht.