X
Vaantje van O.L. Vrouw Sterre der Zee, uitgegeven ter gelegenheid van het Mariafeest in 1923. Uit Van der Linden, Mariabedevaartvaantjes (1988).