X
Processie met O.L. Vrouw Sterre der Zee tijdens het Maria Congres te Maastricht op 15 augustus 1912. Uit de Katholieke Illustratie.