X
Perkamenten devotieprentje (1696) van O.L. Vrouw van Maastricht, Sterre der Zee.