X
Dit vroeg 17e-eeuwse schilderij is een van de oudste afbeeldingen van O.L. Vrouw Sterre der Zee. Zij wordt omgeven door dankzeggende vereerders. Museum Jacob van Horne, Weert.