X
De troon van O.L. Vrouw Sterre der Zee omstreeks 1845, tekening (22 x 13 cm) door Ph. van Gulpen. Gemeentearchief Maastricht.