X
Zeven beeldjes langs de route van de bidweg (van links naar rechts, te beginnen met de bovenste rij): (1) 'O.L. Vrouw van den Goeden duik' op de hoek Cortenstraat-Koestraat; (2) gevelbeeld op de hoek Witmakerstraat-Kapoenstraat; (3) Mariabeeldje op de hoek Kapoenstraat-Lenculenstraat; (4) vrijstaand beeld van de 'Heilige Moeder Gods'; (5) een beeldje van 'O.L. Vr. Sterre der Zee, Koningin van de Vrede' op de hoek St. Jacobstraat-Vrijthof; (6) een pietà op de hoek Vrijthof-Bredestraat; (7) beeld van 'O.L. Vrouw Allerheiligst Hart van Maria' op de hoek Bredestraat-O.L. Vrouweplein.