X
Broodzegening in de parochiekerk, 18 augustus 1996. Foto H. Reumkens.