X
Cultusbeeld van St. Rochus in de parochiekerk. Foto H. Reumkens.