X
De Rochusprocessie passeert de parochiekerk van Heugem, 18 augustus 1996. Foto H. Reumkens.