X
Detail van een 17e-eeuwse gravure met de kerkschatten van de O.L. Vrouwekerk, waaronder de gordelreliek van St. Barbara.