X
De kerk van Lunteren, gewassen tekening door A. de Haan uit 1735. Collectie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.