X
Op tweede Pinksterdag en op de feestdag van Sint Willibrord (de eerste zondag na 7 november) zijn er vieringen in en vóór de kapel ter ere van Sint Willibrord.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.