X
Programma van de bedevaartweek in 1974. Parochiearchief Loosbroek.