X
Close up van het Mariabeeldje dat bij de ingang van de kapel is neergezet.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.