X
Close up van het Mariabeeld in de kapel van St. Jans Onthoofdingkerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.