X
Beeld van de H. Gerlach, links naast het altaar in de St. Jans Onthoofdingkerk. De H. Gerlach was een kluizenaar die in de 12de eeuw in Houthem bij Valkenburg in een holle eik woonde. Hij wordt aangeroepen als beschermer tegen veeziekten. Het is een gepolychromeerd houten beeld, ongeveer 2 m. hoog, uit het einde van de 19de eeuw.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.