X
Zijaanzicht van de St. Jans Onthoofdingkerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.