X
Het cultusbeeld: Gerlach staat voor de eik waarin hij een tijdlang als kluizenaar leefde, omgeven door twee vereerders en vee, 1998. Foto D. & B. Hoeks.