X
Via een pad over het nieuwe kerkhof bereiken Mariavereerders de buitenkapel aan de westzijde van het processiepark, 1997. Foto P.J. Margry.