X
Het beeld van O.L. Vrouw van het H. Hart. Foto P.J. Margry.