X
Apollonia als baardheilige: het aangezicht van de heilige is door het branden van devotiekaarsen zwart geblakerd. Foto P.J. Margry.