X
Inzegening van de nieuwe kleine St. Jobkapel in 1988. Foto J.H. Janssen.